• Plataforma de vídeos del IIT
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Asociación de Ingenieros del ICAI
  • Intranet
  • English
Ir arriba
Información de la revista

Engineering Structures (ENG STRUCT)

Elsevier Science, ¿?

https://www.journals.elsevier.com/engineering-structures


ISSN: 0141-0296

ISSN-L: 0141-0296

Idioma: Inglés

Revista técnica:

JCR:

Índice de impacto JCR: 3.548 (2019)   3.084 (2018)   2.755 (2017)   2.258 (2016)   1.893 (2015)   1.838 (2014)   1.767 (2013)   1.713 (2012)   1.351 (2011)   1.363 (2010)   1.256 (2009)   1.102 (2008)   0.986 (2007)   0.813 (2006)   0.625 (2005)   0.809 (2004)   0.521 (2002)  

Cuartil WoS: Q1 (2019)  Q1 (2018)  Q1 (2017)  Q1 (2016)  Q1 (2015)  Q1 (2014)  Q1 (2013)  Q1 (2012)  Q1 (2011)  

Cuartil ScimagoJR: Q1 (2019)  Q1 (2018)  Q1 (2017)  Q1 (2016)  Q1 (2014)  Q1 (2013)  Q1 (2012)  Q1 (2011)  

Latindex: No