Ir arriba
Información de la revista

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing (J AMB INTEL HUM COMP)

Springer Heidelberg, Heidelberg

https://www.springer.com/journal/12652


ISSN: 1868-5137

ISSN online: 1868-5145

Idioma: Inglés

Revista técnica:

Indexado en WoS o Scopus:

Latindex: No

AñoJCRSJR
ImpactoCuartilImpactoCuartil
2022-- 0,905Q1
2021 3,662Q2 0,913Q1
2020 7,104Q1 0,589Q1
2019 4,594Q1 0,544Q1
2018 1,910Q3-Q2
2017 1,423Q3-Q2
2016 1,588Q3-Q2
2015 0,835Q3--
2014-Q3-Q2
2013-Q3-Q2
2012-Q3-Q2
2011-Q3-Q2