Ir arriba
Información de la revista

Energy Policy (Energ Policy)

Elsevier Science Ltd., Oxfordshire

https://www.journals.elsevier.com/energy-policy


ISSN: 0301-4215

ISSN-L: 0301-4215

ISSN online: 1873-6777

Idioma: Inglés

Revista técnica:

Indexado en WoS o Scopus:

Latindex: No

AñoJCRSJR
ImpactoCuartilImpactoCuartil
2022 9,000Q1 2,292Q1
2021 7,576Q1 2,126Q1
2020 6,142Q1 2,093Q1
2019 5,042Q1 2,168Q1
2018 4,880Q1-Q1
2017 4,039Q1-Q1
2016 4,140Q1-Q1
2015 3,045Q1--
2014 2,575Q1-Q1
2013 2,696Q1-Q1
2012 2,743Q1-Q1
2011 2,723Q1-Q1
2010 2,629---
2009 2,436---
2008 1,755---
2007 1,901---
2006 1,362---
2005 0,958---
2004 0,870---
2003 0,714---
2002 0,726---

Publicaciones del IIT en esta revista