Ir arriba
Información de la revista

Journal of Cleaner Production (J CLEAN PROD)

Elsevier Science Ltd., Oxford

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-cleaner-production


ISSN: 0959-6526

ISSN online: 1879-1786

Idioma: Inglés

Revista técnica:

Indexado en WoS o Scopus:

Latindex: No

AñoJCRSJR
ImpactoCuartilImpactoCuartil
202211,100Q1 1,981Q1
202111,072Q1 1,921Q1
2020 9,297Q1 1,937Q1
2019 7,246Q1 1,886Q1
2018 6,395Q1-Q1
2017 5,651Q1-Q1
2016 5,715Q1-Q1
2015 4,959Q1--
2014 3,844Q1-Q1
2013 3,590Q1-Q1
2012 3,398Q1-Q1
2011 2,727Q1-Q1
2010 2,430---
2009 1,867---
2008 1,362---
2007 1,073---
2006 0,762---
2005 0,832---
2004 0,688---

Publicaciones del IIT en esta revista