• Plataforma de vídeos del IIT
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Asociación de Ingenieros del ICAI
  • Intranet
  • English
Ir arriba
Información de la revista

IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement (IEEE T Instrum Meas)

IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS Inc., Piscataway

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=19


ISSN: 0018-9456

ISSN-L: 0018-9456

ISSN online: 1557-9662

Idioma: Inglés

Revista técnica:

JCR:

Índice de impacto JCR: 4.016 (2020)   3.658 (2019)   3.067 (2018)   2.794 (2017)   2.456 (2016)   1.808 (2015)   1.790 (2014)   1.710 (2013)   1.357 (2012)   1.214 (2011)   1.106 (2010)   1.025 (2009)   0.978 (2008)   0.832 (2007)   0.572 (2006)   0.665 (2005)   0.446 (2004)   0.592 (2002)  

Cuartil WoS: Q1 (2020)  Q1 (2019)  Q1 (2018)  Q1 (2017)  Q1 (2016)  Q1 (2015)  Q1 (2014)  Q1 (2013)  Q1 (2012)  Q1 (2011)  

Cuartil ScimagoJR: Q1 (2020)  Q1 (2019)  Q1 (2018)  Q1 (2017)  Q1 (2016)  Q1 (2014)  Q1 (2013)  Q1 (2012)  Q1 (2011)  

Latindex: No


Publicaciones del IIT en esta revista