• Plataforma de vídeos del IIT
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Asociación de Ingenieros del ICAI
  • Intranet
  • English
Ir arriba
Información de la revista

Journal of Medical and Biological Engineering (J MED BIOL ENG)

Editorial Board, Tainan

http://jmbe.bme.ncku.edu.tw/index.php/bme/


ISSN: 1609-0985

ISSN-L: 1609-0985

Idioma: Inglés

Revista técnica:

JCR:

Índice de impacto JCR: 1.553 (2020)   1.173 (2019)   1.306 (2018)   1.211 (2017)   0.989 (2016)   1.018 (2015)   0.971 (2014)   1.076 (2013)   0.904 (2012)   0.731 (2011)   0.420 (2010)  

Cuartil WoS: Q4 (2020)  Q4 (2019)  Q4 (2018)  Q4 (2017)  Q4 (2016)  Q4 (2015)  Q4 (2014)  Q4 (2013)  Q4 (2012)  Q4 (2011)  

Cuartil ScimagoJR: Q3 (2020)  Q3 (2019)  Q3 (2018)  Q3 (2017)  Q3 (2016)  Q3 (2014)  Q2 (2013)  Q2 (2012)  Q3 (2011)  

Latindex: No