Ir arriba
Información de la revista

IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (IEEE T AUTOM SCI ENG)

, Piscataway

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=8856


ISSN: 1545-5955

ISSN-L: 1545-5955

Idioma: Ingés

Revista técnica:

JCR:

índice de impacto JCR: 5.224 (2018)   3.667 (2017)   3.502 (2016)   2.696 (2015)   2.428 (2014)   2.162 (2013)   1.674 (2012)   1.461 (2011)   1.396 (2010)   1.471 (2009)   1.929 (2008)   1.229 (2007)   0.929 (2006)   0.429 (2005)  

Cuartil WoS: Q1 (2018)  Q1 (2017)  Q1 (2016)  Q1 (2015)  Q1 (2014)  Q1 (2013)  Q1 (2012)  Q1 (2011)  

Cuartil ScimagoJR: Q1 (2018)  Q1 (2017)  Q1 (2016)  Q1 (2014)  Q1 (2013)  Q1 (2012)  Q1 (2011)  

Latindex: No

CIRC: Calificación CIRC: A